vrijdag 18 september 2009

Frauenkirche


Waar ik in mijn vorig bericht al over de Frauenkirche sprak, één van de aansprekende bezienswaardigheden in Dresden, wil ik er hier nog wat aandacht aan besteden en een beetje van dichterbij bekijken.
Zoals ik al schreef was het feest in Dresden en was het praktisch onmogelijk om een foto te maken zonder een tentje/stand of zonder veel mensen erop.

Naast de kerk staat een brokstuk uit de koepel, dat na de ineenstorting uit de puinhopen bij de wederopbouw in 1993 werd teruggevonden.

Ook het torenkruis werd weliswaar in gehavende toestand, maar niet totaal verwoest in het puin teruggevonden en heeft nu een plaatsje in de kerk gekregen.

De catacomben van de kerk (Unterkirche) hebben tijdens de wederopbouw van 1996 tot 2005 dienst gedaan als kerkruimte en als kunst en cultuurruimte. Voor de oorlog was het de crypte, waarin zich o.a. ook het graf van de bouwmeester George Bähr bevond.
Het is nu vooral nog als stiltecentrum/bezinningsruimte in gebruik.
In een van de ruimtes staan de volgende twee objecten opgesteld, wat de wanordelijke puinhoop en de wederopbouw symboliseert, beide objecten bevatten dezelfde onderdelen.
De foto’s zijn niet van de beste kwaliteit, want er mocht geen flits gebruikt worden.

Tenslotte nog een blik op de binnenkant van de kerk. Het is een Evangelisch-Lutherse kerk, waarin volgens de traditie het altaar voor iedere gelovige zichtbaar moest zijn.
George Bähr bouwde daarom een ronde kerk, waarin de kerkgangers op balkons boven elkaar zaten. Buiten de kerk staat op de Neumarkt het standbeeld van Martin Luther.


Er is nog zoveel te zien in Dresden!

 jeer 2009