zondag 8 november 2015

Titus Brandsma ereburger van Oss en 125 jaar Karmelieten.

Dit jaar is het 125 jaar geleden, dat de Karmelieten zich in Oss vestigden en de meest bekende karmeliet is wel Titus Brandsma.
Hij heeft veel voor Oss betekend, hij was onder meer initiator voor een Osse openbare leeszaal, een hoge school, het huidige Titus Brandsma Lyceum (TBL) en vele andere zaken en hij was  in oorlogstijd ook hoofdredacteur van de krant "De Stad Oss".
Wegens zijn verzet tegen de perscensuur van de Duitsers is hij gearresteerd en uiteindelijk in Dachau omgebracht.
Op vrijdag 6 november j.l. was er een symposium in het Osse gemeentehuis, alwaar Titus Brandsma postuum tot ereburger van Oss is benoemd.
Op zaterdag 7 november werd in de Titus Brandsma-parochie in de St. Jozefkerk een expositie geopend, die gewijd was aan 125 jaar Karmelieten in Oss en Titus Brandsma met het thema:
Kunst in de Jozefkerk, "Waar zijn we?"
Een aantal beeldend kunstenaars/parochianen zijn met het thema aan de slag gegaan, ook enkele dichters hebben hun bijdrage geleverd.
De opening werd opgeluisterd met muziek door het gitaarensemble "Chitarra Divertimento en met dans van leerlingen van Balletschool Dimphy uit Oss.
De Osse stadsdichter Jan van den Boom droeg zijn gedicht "Titus Brandsma" voor en Ada Braat vertelde een verhaal geïnspireerd op haar bijdrage aan de expositie."Bladeren die vielen" van Ada Braat

De expositie is nog te bezoeken van  7 t/m 29 november.
Mijn bijdrage aan de expositie was min of meer een vijfluik met vier senryu en een kort gedicht.
Ik heb hierin getracht het gedachtegoed van de Karmel en van Titus Brandsma weer te geven. 
De Karmel staat en Titus stond midden in de samenleving en hebben grote betrokkenheid met de gewone mens en de zorg voor de armsten en de zwaksten in de maatschappij. 
Ook de Mariaverering staat hoog in het vaandel van de Karmelieten en tenslotte over de dood van Titus in Dachau.
Dachau dat ik een aantal jaren geleden bezocht heb.
Hieronder een kleine impressie van de expositie en mijn eigen bijdrage.
Te beginnen met een doek gemaakt door zuster Ludwina Foolen en geschonken aan de parochie. Het stelt een detail voor uit het leven van Elia, aan de hand van de tekst in 1.Koningen 17, 2-4, waar Elia vlucht voor zijn taak en een engel hem sommeert om te eten en verder te gaan. Hieronder een beeld van Toos Wiersma voorstellende  
"4 Karmelieten dragen de Kerk" 


Tenslotte een werk van Ank
".... leven Rondom de Schrift..."


Mijn eigen bijdrage  "Titus"


-----------------------------------------------

strever naar vrijheid

een mens onder de mensen

groot bruggenbouwer

----------------------------------------------------------------------------------------------

gezegend is Zij

een toeverlaat voor velen

vol van genade

-----------------------------------------------


Gedicht met de titel: Deze wereld is ook mijn wereld


Onze wereld in mijn handen

maar wat kan een mens 

werkelijk dragen

een hoopje aarde slechts

een stuk brood

een paar slokken water

zijn geliefden op handen

een lot uit de loterij

zijn eigen lot

de wereld in een notendop

maar

deze wereld is ook mijn wereld

wat als het leven

louter door het lot wordt bepaald

als aarde, water, brood

een beetje geluk ontbreken

moeten wij dan de ander niet

in onze overvloed laten delen-----------------------------------------------

doe naar vermogen

schenk een ieder wat geluk

het is een begin

-----------------------------------------------


Ter afsluiting de senryu over Dachau waar Titus werd vermoord.
jeer