dinsdag 31 mei 2011

Waar werd oprechter trouw!

Hierbij wil ik nog even terugkomen op mijn vorig logje
"In vuur en vlam".

Het is niet wat sommigen van jullie dachten, maar enig verband is er toch wel.
De foto had ik nu eenmaal gemaakt en ik wilde er een min of meer passende senryu bij maken.
Wellicht schept het onderstaande gedicht van "Joost van den Vondel" meer duidelijkheid.
Waar werd oprechter trouw
Dan tussen man en vrouw
Ter wereld ooit gevonden?
Twee zielen, gloeiende aaneen gesmeed
Of vast geschakeld en verbonden
In lief en leed.
De band die 't harte bindt
Der moeder aan een kind,
Gebaard met wee en smarte,
Aan hare borst met melk gevoed,
Zo lang gedragen onder 't harte,
Verbindt het bloed.
Nog sterker bindt de band
Van 't paar, door hand aan hand
Verknocht, om niet te scheiden,
Nadat ze jarenlang gepaard
Een kuis en vreedzaam leven leidden,
Gelijk van aard.
Waar zo de liefde viel,
Smolt liefde ziel met ziel
En hart met hart tegader.
Die liefde is sterker dan de dood.
Geen liefde komt Gods liefde nader
Noch is zo groot.
Joost van den Vondel (1587-1679)
Na veertig jaar lijkt mij trouw een betere omschrijving dan verliefdheid, desondanks kan ik mij goed vinden in voorgaande senryu.
Wij waren er even tussenuit met ons uitgevlogen kroost.

jeer