woensdag 29 februari 2012

Waar blijft de tijd (3)?

Hier dan de derde aflevering van “Waar blijft de tijd”.
In mijn vorige afleveringen ging het nog over de herinneringen uit mijn eigen jeugd en over de jonge jaren van mijn kinderen.
Deze bijdrage gaat terug naar een tijd van voor mijn geboorte. Van mijn opa heb ik eens het volgende “zolderstuk” gekregen,
een “Fietsplaatje”.
In het jaar 1924 was het de toenmalige minister van financiën de heer Colijn, die de “Rijwielbelastingwet” invoerde. Iedere fiets moest voorzien zijn van een geldig belastingplaatje. Er waren echter ook enkele uitzonderingen, waarbij men vrijgesteld werd van het betalen van fietsbelasting. Onder andere mensen, die het door omstandigheden niet konden betalen kregen een fietsplaatje met een gaatje. Dit riep veel weerstand op, omdat zij daardoor “gebrandmerkt” werden, te behoren tot een klasse van de “minderbedeelden”. Velen probeerden dan ook ondanks hun moeilijke financiële omstandigheden toch geld vrij te maken voor een "normaal" belastingplaatje teneinde de "publiekelijke schande" te ontlopen.Klik op de foto om hem in een ander scherm weer te geven!  
  

En als laatste nog een keer met een senryu erbij, die de gevoelens van de bezitters van de fietsplaatjes weergeven, zowel van de betalers als van de niet-betalers.

----------------------------------------------------------------

steeds een belasting

zonder, maar ook met gaatje

het rijwielplaatje

----------------------------------------------------------------Voor uitgebreide informatie over het “Fietsplaatje” zie deze link onder geschiedenis.


Copyright  © jeer  2007-2012