zaterdag 20 juli 2019

IVN-poëziewandeling De Vierwinden 26 juni 2019

Op 26 juni j.l. organiseerde de IVN-afdeling Oss samen met het PPO  
(Poëzie Podium Oss) alweer voor de vierde keer de jaarlijkse poëzienatuurwandeling. Ook nu betrof het een avondwandeling. 
Op woensdag 26 juni om acht uur 's avonds werd er gestart voor een twee uur durende wandeling in het circa 30 hectare grote bosgebied de Vierwinden te Oss.
Het Vierwinden bosgebied bestaat tegenwoordig voor het grootste gedeelte uit bos. Het is een gevarieerd bosgebied met waardevolle landschapselementen zoals poelen, kleinschalig agrarisch gebied met restanten van oude hakhoutwallen, kleine stuifzandgebieden en restanten van een laaglandbeek.

Circa 100 jaar geleden was het een uitgestrekt heideveld, de voormalige "Osche heide".   
Onder leiding van IVN-gidsen werd er in twee groepen een rondwandeling gemaakt en aan iedere groep namen dichters deel, die op diverse stopplaatsen hun gedichten voordroegen. 
De gidsen vertelden iets over de plaatsen waar we stopten en de dichters droegen hun gedichten vervolgens voor, die in relatie stonden met de stopplaatsen.
Ook ik heb op diverse plaatsen mijn gedichten voorgedragen.
Het gebied heeft enkele kleine poeltjes, zoals de appelvijver, die in de jaren 30 in het kader van de werkverschaffing gegraven is.
Hier heb ik mijn eerste haiku voorgedragen.

----------------------------------------------

windstil toch rimpels

in het water de groeven

van een spiegelbeeld

----------------------------------------------

De volgende stop was in een klein zandverstuivingsgebied, waar onlangs een klein vennetje is gegraven. De eerste dikkopjes en een enkele libelle waren al aanwezig.
Er is ook nog naar de mierenleeuw gezocht, maar die was er niet (zie voor bijdrage over de mierenleeuw in de wandeling van vorig jaar). 

Hier heb ik mijn tweede haiku voorgedragen.----------------------------------------------

blauwe libellen

bedrijven speels de liefde

in spiegelbeelden

----------------------------------------------

In het Vierwinden gebied woonde in het begin van 1900 de bekende Ossenaar Jan Tompe met zijn vrouw Netje. Zij woonden met wat kleinvee en hun huisdieren in een plaggenhut, zonder stromend water en elektriciteit.
Jan Tompe liep dagelijks naar Oss om een kostje bij elkaar te scharrelen en hij verkocht daar ook klompen. 
Vanwege een spraakgebrek noemde hij die "tompe" en zo kwam hij dus aan zijn naam. In Oss in de Kruistraat staat een bronzen beeldje van hem, gemaakt door de kunstenares Ger van Iperen.In 1995 kwam er een nieuwe rotonde op de oostelijke toegangsweg naar Oss.
Sjef Hoogstede kreeg de opdracht om iets krachtigs te ontwerpen, een mooie binnenkomer in Oss en het moest als het ware de uitstraling van een stadspoort hebben. Het moest ook het karakter van Oss weergeven, het werd een vertaling van de os uit het logo van Oss. Als bezoeker van Oss, komende uit oostelijke richting is het kunstwerk met de naam "Poort van Oss" niet te missen, je kunt er zo gezegd niet omheen.
Ik dacht er iets anders over en schreef er het volgende gedicht bij.
  
Poort van Oss

blikvanger op een rotonde
zijn flanken roestbruin
borst en schoft zilverwit
een "Osse Trotse" in staal
toegangspoort richting stad
als je Oss binnenrijdt
kun je er niet omheen
hoewel bij een rotonde
is dat toch geen probleem

De "Osse Trotse" is een karakteristieke Osse lekkernij van chocolade.


De schemering deed reeds haar intrede en ter afsluiting van een geslaagde zomeravondwandeling heb ik een haiku over de kamperfoelie voorgedragen.

----------------------------------------------

een zomeravond

de geur van kamperfoelie

zweeft naar de sterren

----------------------------------------------
jeer