maandag 25 april 2016

Onze Vader nieuwe versie

Op NU.nl las ik vandaag dat er per 27 november 2016 een nieuwe versie van het Onze Vader wordt ingevoerd. 
Ook lees ik in het artikel, dat kerkgeleerden uit België en Nederland er decennia over gediscussieerd hebben om er een eensluidende versie van te maken.
Uiteindelijke zijn de tekstuele verschillen in mijn ogen toch vrij minimaal, maar ik ben natuurlijk ook geen kerkgeleerde.
Hieronder voor de gelovigen onder ons en natuurlijk ook voor de niet gelovigen de nieuwe tekst van het Onze Vader.


"Onze Vader, die in de hemel zijt,

 uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade."

Amen

Zelf vind/vond ik het Onze Vader altijd nogal afstandelijk, dwingend en een schuldgevoel opleggend.
In oktober 1984 schreef ik een eigen versie van het Onze Vader."Onze Vader, die overal aanwezig is,

wij willen in liefde aan U denken,

want eens zullen we weer samen wonen.

Wij willen proberen in liefde te leven,

zoals U dat al oneindig lang doet.

Geef ons iedere dag opnieuw levenskracht.

Geef ons de kans om onze fouten te herstellen, 

zoals wij ook aan anderen die kans moeten geven.

Help ons het goede te doen en het verkeerde te laten."

Amen
jeer