zaterdag 3 februari 2018

Dag van de Poëzie 25 januari 2018

Ook dit jaar weer heb ik op 25 januari op de Landelijke Dag van de Poëzie 2018 een bijdrage geleverd aan het open podium, dat georganiseerd werd door het PPO te Oss. 
Normaal gesproken ben ik snel uitgesproken met een enkele haiku of ander kort gedicht, maar deze keer heb ik gekozen voor een verhalend vers, want ben ik voor het pluche gezwicht.
Het thema was dit jaar "Theater" met het motto: 
" Uitstromend in het pluche van de zaal", maar wat moet je met zo'n thema, wat is theater nou eigenlijk helemaal?
Het is een gebouw, het is het spel dat daarin wordt gespeeld, maar theater is soms ook een hoop overdreven gedoe!
Volgens mij houden de meeste dichters niet echt van een hoop overdreven gedoe. Dus was het thema in Oss inmiddels veranderd in: 
"Alles van waarde is weerloos", naar een zinsnede uit een gedicht van Lucebert, maar ook hier kun je van alles bij bedenken.
Ik ben de avond eenvoudig begonnen met een distichon , een tweeregelig gedicht, gevolgd door een drieregelige senryu, die mij in principe beter ligt.
Een distichon, een tweeregelig vers, dat een volledige zin vormt:


 Ook 'n lucifer lijkt weerloos, maar niets is minder waar, 

 hij ontvlamt al snel door slechts 'n argeloos gebaar. 


link foto


Dan de drieregelige senryu, die wel twee kéér wordt voorgedragen:


-------------------------------------------------------

lastig inschatten

meerwaarde van een dichter

overschat het niet

-------------------------------------------------------


Hierna ben ik verder gegaan met een soort vrij vers zonder titel:



De één houdt van kort en krachtig, meer dan

17 lettergrepen wordt hem al snel te machtig

de ander beheerst een sonnet of het kwatrijn

een derde vindt juist de limerick heel fijn


maar


Van het wrochten ener poëet 

heeft de wereld vaak geen weet.

De poëet kneedt zijn vers zin na zin

zijn hele ziel en zaligheid legt hij er in.

Wanneer echter de barre strijd is gestreden

wil hij best wel met dit vers naar buiten treden.

Tenslotte kan hij toch de verleiding niet weerstaan

om ook eens met zijn gedicht op een podium te staan.



Verder heb ik mijn gedicht Trottoirband, dat onlangs een eervolle vermelding kreeg voorgedragen onder het motto:

" Alles van waarde is weergaloos "

En als allerlaatste nogmaals de senryu van hierboven, maar dan net even iets anders:


-------------------------------------------------------

lastig inschatten

meerwaarde van een dichter

onderschat het niet


-------------------------------------------------------

    jeer