dinsdag 11 juni 2013

Bij de konijnen af (Gedachte van deze week 24)

Ook deze week kom ik nauwelijks aan mijn weblog toe. Ik ben druk met allerlei zaken en tot mijn grote ergernis ben ik al drie weken doende om onze aangeschafte NS kortingsabonnementen werkende te krijgen.
Door fouten bij de NS is het helemaal misgelopen, maar je moet niet denken dat dat dan even eenvoudig rechtgezet kan worden. Na vele telefoontjes, emails en bezoekjes aan een automaat op het station zijn we nog niet veel verder gekomen. 
Ik vind het bij de konijnen af, zoals het tot nu toe gegaan is.
Het lijkt wel, dat niemand de moeite neemt  om een in aanvang redelijk eenvoudig probleem goed te bekijken en op te lossen.
Ik heb dan ook nog wel een appeltje met hen te schillen.
Ik hoop dat het morgen in een telefonisch contact waar ik om gevraagd heb tot een definitieve oplossing zal komen.


jeer

Update

De zaak is eind juni tot een einde gekomen, de NS is met een oplossing gekomen, waar ik uiteindelijk mee kan leven. Neemt niet weg dat het hele traject voor veel ergernis heeft gezorgd en ik hoop dan ook van harte, dat ze bij de klantenservice voortaan beter hun best zullen doen.

jeer